"Insikt & Utveckling arbetar med ledar- och teamutveckling för hållbar framgång och lönsamhet."

Vår vision är att skapa ett klimat för kreativ och effektiv samverkan i organisationer och företag.

Om Renée Ohlson

”När människor växer och utvecklas och finner sin inneboende kraft och livsglädje både i relation till sig själva och i mötet med andra, då upplever jag en enorm meningsfullhet och glädje i mitt arbete som coach och konsult.”

Insikt & utveckling

Insikt & Utveckling · c/o Entrepreneurial Hive · Östra Larmgatan 16 · 411 07 Göteborg · tel 031−13 71 06