naturhav (8 of 31)

Se ”guldet” i era olikheter och skapa bättre kundrelationer och fler affärer! – Är du trött på missförstånd och onödiga samarbetsproblem? – Vill du bli bättre på att förstå dina kunder och vad som motiverar dem? – Är du nyfiken på hur du själv fungerar och hur du kan ta dig ur dina egna fallgropar? […]