Ledarcoaching

Ledarutveckling – om konsten att leda sig själv och andra!

  • Behöver du stöd i ditt ledarskap?
  • Vill du öka din förståelse för hur du kan hantera relationen till dig själv och andra på ett bättre sätt?
  • Är du ny i din roll som chef?

Din vilja till utveckling och förändring är kärnan i arbetet

Du får stöd i processen att åstadkomma de förändringar som känns viktiga för dig och företaget. Det kan handla om att bli bättre på att sätta upp mål, att fatta beslut, att prioritera eller att relatera till sig själv och andra. Förutom att nå dina mål lär du dig också mycket om dig själv.

Coachen leder processen och ger dig både stöd och utmaningar

Min roll som coach är att ta ansvar för att driva processen framåt genom att lyssna, ställa frågor och locka fram dina egna lösningar och strategier. Du blir medveten om vad som fungerar respektive hindrar dig och vad du behöver göra för att nå önskade förändringar. Coaching utgår från att du själv har svaren och är expert inom ditt område/företag och i ditt eget liv. Beroende på vem du är och vad du behöver kan din coach vara både stödjande och utmanande för att du skall nå dina mål.

Upplägg efter dina individuella behov

Hur samarbetet skall utformas bestäms vid vårt första möte. Tillsammans lägger vi upp ett program som passar dina behov, vilket gör att varje program är unikt både till sin omfattning och hur ofta vi skall träffas. Om vi väljer att inleda ett samarbete så upprättar vi gemensamt ett coaching avtal.

Dela: