Liggande bild till undersida så arbetar vi

Metoder

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och använder olika metoder i vårt arbete. Grunden för vårt arbete är det coachande förhållningssättet, psykosyntes, enneagrammet och imago relationsterapi.

Det coachande förhållningssättet

Arbetet går ut på att inspirera till lärande och utveckling och att få nya perspektiv. När vi kan se möjligheter och hitta nya lösningar istället för att fastna i problem. Coaching bygger på en positiv människosyn. Att coacha innebär att sätta sin egen agenda åt sidan, att vara lösningsorienterad och se potentialen hos den som blir coachad. Processen drivs framåt genom ett aktivt lyssnande, frågor och tydlig feedback. Det syftar till att den som blir coachad skall hitta sina egna svar och strategier för att nå sina mål.
[one_half]

Psykosyntes

Psykosyntesen grundades av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Han integrerade ett västerländskt synsätt med österländska tankar och skapade en dynamisk psykologi som talar till hela människan.

Psykosyntesen strävar efter meningsfullhet och helhet och ser till det friska i människan. I varje problem vi upplever finns alltid fröet till personlig utveckling och mognad. Det inre ledarskapet utvecklas genom träning av den personliga viljan. Istället för att vara ett offer för ett inre psykologiskt spel eller yttre påverkan handlar det om att ta makten över sitt eget liv. Viljan och det egna ansvaret är centrala begrepp inom denna psykologi.

Enneagrammet – ett profilverktyg

Enneagrammet är en psykologisk modell som bygger på urgammal klassisk människokunskap om nio grundläggande arketyper. Enneagrammet visar och tydliggör dina styrkor och potential, dina beteendemönster och drivkrafter. Förstå hur du reagerar på stress och i konfliktsituationer och vad som händer när du känner dig trygg och tillfreds.[/one_half]

[one_half_last]

Imago Relationsterapi

Imago är en metod för att upprätta en fungerande dialog i ett förhållande. Det handlar om att skapa kontakt och därigenom bygga trygghet och förtroende i relationen. Imagoterapi handlar inte bara om att reparera förhållandet utan också om att hela de sår som bägge parter bär på. Vi förälskar oss omedvetet i människor som äger de karaktärsdrag och egenskaper som vi själva har undertryckt. Målet är en medveten kärleksrelation där vi växer och utvecklas och kan bli hela i oss själva vilket i sin tur leder till att vi också kan ge det bästa av oss själva till vår partner.

Imagometoden fungerar alldeles utmärkt för alla typer av relationer där det framförallt handlar om att skapa kontakt istället för maktkamp och konflikter.

Imago Relationsterapi har utvecklats av psykologerna och det äkta paret Harville Hendrix och Helen Hunt i USA. Metoden bygger på en mångårig erfarenhet av psykoterapi med par.[/one_half_last]

Dela: