Psykosyntes

Modell av psykosyntesen.

Psykosyntesen grundades av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Han integrerade ett västerländskt synsätt med österländska tankar och skapade en dynamisk psykologi som talar till hela människan.

Psykosyntesen strävar efter meningsfullhet och helhet och ser till det friska i människan. I varje problem vi upplever finns alltid fröet till personlig utveckling och mognad. Det inre ledarskapet utvecklas genom träning av den personliga viljan. Istället för att vara ett offer för ett inre psykologiskt spel eller yttre påverkan handlar det om att ta makten över sitt eget liv. Viljan och det egna ansvaret är centrala begrepp inom denna psykologi.

Dela: