Hållbart ledarskap – föreläsningar

Hållbart ledarskap – föreläsningar

”Se ”guldet” i era olikheter och skapa bättre relationer
och fler affärer!”

Profilverktyget Enneagrammet visar och tydliggör dina styrkor och potential, vilka drivkrafter du har och vad som motiverar dig. Förstå vad det är som händer och hur du reagerar på stress och konflikter och vad som händer när du känner dig trygg och tillfreds. Du får en ökad självinsikt, men också förståelse för dina medarbetares eller team medlemmars drivkrafter och beteenden. Föreläsningen tar också upp hur vår hjärna fungerar och vad vi kan göra för att lugna vårt nervsystem samt konkreta verktyg för att skapa goda, hållbara relationer. Det handlar om att skapa ett klimat för positiv och kreativ samverkan. Ett ledarskap och medarbetarskap med ansvar, respekt för olikhet, uppskattning, att ta tillvara på människors styrkor och potential.

Det behövs både mod, tydlighet och vänlighet, men också en ökad förståelse för våra djupa sociala behov av samhörighet, trygghet, frihet, värde och rättvisa.

Innehåll:

   • Enneagrammet – ett strategiverktyg för ledar- och teamutveckling
   • Ledarskapets psykologi – om hjärnan, våra primitiva överlevnadsinstinkter, mindfulness m.m.
   •  
    Upplägg efter era behov
    Vi erbjuder föreläsningar om den nya tidens hållbara ledarskap. Tillsammans skapar vi ett upplägg som passar för just ert företag eller organisation.

    Målgrupp; företag och organisationer som vill utveckla sina team och ledare

    För info och intresseanmälan; använd kontaktformuläret eller ring 0709 -22 44 95

Insikt & utveckling

Insikt & Utveckling · c/o Entrepreneurial Hive · Östra Larmgatan 16 · 411 07 Göteborg · tel 031−13 71 06