2145891-s-executives-brainstorming-ideas

”Skapa effektiva Team”

Coachning av ett team handlar om att ta tillvara på resurser, frigöra potential och skapa resultat. Särskild vikt läggs vid att förstå samspelet mellan människor och hur vi kan skapa ett klimat som förebygger konflikter och möjliggör ett kreativt och effektivt samarbete. Bara genom att förstå att vi tänker och känner på olika sätt är mycket vunnet. Utvecklingspotentialen ligger sedan i en kombination av god självinsikt och en vilja till att utveckla beteenden som främjar samverkan och effektivitet.

I arbetet med team och grupper använder vi bl.a. Enneagrammet som utgångspunkt och modell. Enneagrammet är en psykologisk modell som utgår från nio olika arketyper, utifrån vilka värderingar, drivkrafter och övertygelser som styr och påverkar oss. Det är en modell och verktyg som hjälper oss att förstå våra kollegor bättre och hitta sätt att möta dem som tar tillvara vars och ens styrkor och potential.

Vårt upplägg:

Delas upp i en inledande workshop, följt av individuella profiler och återkopplingssamtal. Den uppföljande workshopen knyter ihop säcken, ger teamet/gruppen en tydlig karta och verktyg för effektiv kommunikation. Teorier, övningar och erfarenhetsutbyte ingår i dessa workshops. Kommunikation, effektiv samverkan, hur hjärnan fungerar samt hur man kan skapa en struktur som främjar beteendeförändringar är ämnen som tas upp.

 

Dela:

Lämna ett svar